پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
ارتبط روح وجسم دربیماری 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

روح و جسم در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده و بر یکدیگر اثر می‌گذارند.اما تعریف مختصری از روح وارتباط آن وسپس ارتباط آن دراین دنیا برای سلامتی جسم سير ذاتى و كمال روح‏ اهل ايمان تحت تأثير و جاذبيّت نفوس كليه الهيه به آن است كه آنچه از فضيلت اعتقادى و خلقى و عملى كسب نموده بكمال برسد و بر قدرت و نورانيت و صفاء آن افزوده مى‏شود.

هم چنين بدن او كه بصورت خاك درآمده در اثر جاذبه روح‏ در نظام كلى بسوى كمال و نورانيت كشيده مى‏  شود و هنگام كه نظام طبع پراكنده و در آستانه قيامت قرار ميگيرد روح‏ باقصى مرتبه رشد متناسب خود رسيده و باذن ساحت كبريائى‏

و از نظر اينكه رابطه تدبير و ايجاب روح‏ نسبت به بدن عنصرى و خاك و تحولات آن ذاتى و ناگسستنى است در آستانه قيامت جاذبيّت روح‏ نسبت ببدن بظهور كاملترى ميرسد و خاك بدن بصورت اعضاء درونى و بيرونى درآمده در حيطه تدبير و ايجاب روح‏ خواهد درآمد.

براى توضيح مطالب چندى يادآورى مى‏ شود بعضی دانشمندان و فلاسفه پندارند كه عالم قيامت همان عالم دنيا است و عود و بازگشت آن بصحنه قيامت عبارت از بازگشت روح‏ از عالم برزخ بسوى دنيا است و هنگامى كه عالم قيامت برپا مى ‏شود روح‏ ببدن عنصرى دنيوى خود باز خواهد گشت مانند دوره قبل كه روح‏ در دنيا ببدن عنصرى تعلق تدبيرى داشته است.

بالاخره بنظر اين دانشمند عالم قيامت همان عالم دنيا است و عود بصحنه قيامت عبارت از رجوع روح‏ بسوى دنيا است كه از عالم برزخ بسوى دنيا بازگشته و بقهقرا حركت نموده و ببدن عنصرى خود كه در دنيا باقى مانده و متفرق و پراكنده شده پس از اينكه باذن پروردگار صورت خاك بهيئت اعضاء و جوارح بدن بهيئت سابق درآمده روح‏ بآن تعلق مى‏ يابد و بصحنه قيامت قدم ميگذارد.

اين نظر بر خلاف حكم خرد و صريح آيات كريمه است مانند آيه وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى‏ فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ مبنى بر اينكه عالم دنيا مخالف و مغاير با عالم قيامت است و نيز از نظر اينكه روح‏ پس از اينكه به عالم برزخ انتقال بيابد و عالم تعلق و طبع را پشت سر گذارد هرگز حركت قهقرائى بسوى دنيا نخواهد نمود زيرا هرگز متحرك بجوهر ذات خود حركتى كه سبب بطلان خود شود نخواهد داشت بلكه اساس حركت كه قوام موجودات بر آن استوار است همانا حركت بسوى كمال آينده است و از نظر اينكه مقام تجرد و استقلال و كمال وجودى كه براى روح‏

در عالم برزخ حاصل شده و بوسيله ملكات و حركات ذاتى و يا در اثر افعال اختيارى ملكاتى كسب نموده هرگز از مرتبه كمال وجودى بقهقرا بدنيا باز نخواهد گشت و عالم آخرت خودكفا است روح‏ بوجود مستكفى خود و بذات قدس كبريائى هر آنچه واجد بوده و باو موهبت شده و كمال ذاتى كسب نموده از دست نخواهد داد.

بسند معتبر از امام صادق عليه السلام رسيده است كه فرمود روح‏ بشر در عالم برزخ در مقام خود باقى است روح‏ اهل ايمان در نور و صفاء و گشايش و سعه است و روح‏ پليد كافر در ضيق و سختى و ظلمت است و بدن و جوارح انسان بصورت خاك درمى ‏آيد.

هم چنان كه از خاك آفريده شده است و آنچه درندگان و حيوانات از بدن انسان خورده‏ اند همه در خاك محفوظ است نزد پروردگار كه از علم و احاطه او هرگز چيزى پنهان و خارج نخواهد بود و نيز بر عدد و شماره همه آفريده‏ها و بر وزن و ارزش آنها احاطه دارد و خاك بدن اهل ايمان مانند طلا در خاك است و هنگام كه قيامت فرا ميرسد باران تند زمين را فرا ميگيرد زمين رو برشد مى‏ گذارد و خاك بدن اهل ايمان مانند طلا كه با آب شسته شود صفاء مى ‏يابد و خاك بدن هر يك از افراد بشر بقالب و مانند بدن و اعضاء و جوارح سابق خود در آمده باذن پروردگار بسوى روح‏ خود جلب‏

شده منتقل مى‏ شود و هيئت جوارح و بدن آنها نيز باذن پروردگار مانند هيئت سابق آنها بوده و خاك هر عضوى نيز بهيئت همان عضو مخصوص خواهد درآمد بدون هيچ تبدل و تحولى و روح‏ در آن بدن وارد مى‏ شود چنانچه انجام يافت هرگز چيزى از خود انكار و يا فراموش ننموده است.

  اگر چه ممکن است تعریف درستی از روح نداشته باشیم ولی بدون شک میدانیم که آنچه از مغز ما و در احساسات ما می‌گذرد بر سلامت جسم ما اثر گذاشته و برعکس.

فرد بیمار معمولا نگاه تلخ و ناامیدانه‌تری به هستی و به خود داشته در هنگام بیماری و درد نگرانی، بدبینی، ترس، بدخلقی، حساسیت و امثال اینها جای شادمانی و نشاط و خوش بینی می‌نشیند.

سلامت انسان تنها به عوامل فیزیکی وابسته نیست. برای سلامتی روح و احساس و عواطف انسان نیز نیاز به تعادل و بالانس دارد.

زندگی ساده، آرامش خیال، ارتباطات مثبت و ارضا، کننده، دوست داشتن خود و دیگران، احترام به خود و به دیگران، نزدیکی بی‌واسطه و روزمره با طبیعت و نزدیکی به موجودات درون آن، خود را بخشی از یک هستی بزرگ و بی‌انتها دیدن، مهربانی و عشق ورزیدن به اجزاء دیگر حیات زیرا که هستی ما در ارتباط تنگاتنگ با آنهاست همه و همه از عوامل مهم و اساسی سلامت هستند.

ایمان داشته باشید که بدن قادر به پیشگیری، ترمیم و درمان است. از سرراه بدن کنار روید و برایش طبیعی ترین شرایط زندگی را فراهم آورید تا قادر شود انرژی خود را در جهتی که مفیدترین برای بقای ارگانیسم است بکار اندازد.

رابطه‌های بی مصرف، بی‌معنا و منفی از هر نوع و هر گونه که نتیجه‌ای جز به هدر دادن انرژی گرانبهای حیاتی دارند را دور بریزید وزندگی و وقت خود را صرف به منصه‌ی ظهور رساندن خلاقیت و توانایی‌های خود کنید. از دنباله روی بپرهیزید. خود باشید و به آنچه باورخودتان است فرصت ظهور دهید و همان باشید که می‌خواهید باشید سوای آنکه جامعه از شما چه می‌خواهد.

خود را بخشی بهم پیوسته از اجتماع بزرگتر متشکل از تمام ذرات هستی ببینید. در این اجتماع به هم پیوسته هرجزئی هرچند کوچک جای خود را داشته نقش خود را بازی می‌کند.

به طبیعت و هستی با شکوه و موجودات درون آن با تحسین بنگرید و زیبائیهای ساده و بی‌نظیر طبیعت را به چشم جان نظاره کنید. ساده باشید و ساده زندگی کنید ..