شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
ساندویچ خام گیاهی 

                                                                   سانویچ خام گیاهی