پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
چربی خون 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

چربی خون : با ازدیاد چربی خون مطمئن باشید که سلامت به خطر می افتد . با پرهیز از مصرف غذا های چرب ، غذاهای مانده ، سوسیس و کالباس کمک شایان و قابل توجهی به سلامت خودتان می کنید .

با مصرف خوراک های گیاهی خام و پخته با دستورات لازم چربی خون قابل مداوا و کنترل است . ودر ضمن به هیچ وجه از روغن های کارخانه ای استفاده نشود . ازغذاهای غیر سالم استفاده نشود یبوست نداشته باشید روش غذا خوردن را مراعات کنید.