پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
آلبالو 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

قویترین ضد التهاب وآنتی اکسیدان درمیان میوه هابوده ودردرمان نقرس نقش بسیارخوبی دارد کمک به درمان روماتیسم وبسیاری از سرطانهاوبه تاخیر انداختن روند پیری واختلال خواب دربعضی افراد را جبران می نمائید.ارزش غذای این میوه یکی از غنی ترین منابع ویتامین های ث وب وای داراست مصرف 75گرم آلبالو درروزتا 15 روزباعث کاهش اسید اوریک خون وکنترل درد ناشی از نقرس می شود .آلبالو باعث کاهش افزایش چربی وقند خون ونیز تجمع چربی درکبد می شود.جلیل بابایی 1391/2/12