شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
درمان آفت دهان 

بومادران را بجوشانید ومرتب سه روز روزی سه مرتبه قرقره کنید ؛ صبح هاسیب درختی را رنده کرده وباعسل مخلوط کرده میل کنید. درصورت عفونی بودن از ریشه شیرین بیان به اندازه یک عدس دردهان بگیریید تا آب دهان زیاد شود ومرتب آن را تخلیه کنید تا شرین بیان تمام شود. سه روز روزی دو مرتبه صبح وشب آن را ادامه دهید. درضمن استرس تان را پایین بیارید.