پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
بحث عادت ماهیانه 

 

بحث عادت ماهیانه زنان .

عادت نامنظم زن ساعت بیولوژیک

غیرمرتب رگل ناموزن حیض نامرتب برسه قسم است

1-گاهی غیروقتیه عددیه است عادت ماهیانه چند روزه سه روز 5 تا7 ولی وقت مشخص نیست اول ماهه نیمه ماهه یا آخرماهه معلوم نیست .

2-گاهی وقتیه غیرعددیه است هرماه سرموقع عادت ماهیانه عدد مشخص نیست درماه 3 تا7 یا ده روز است چند روزمعلوم نیست .

3- مضطربه نه وقت معلومه نه تعداد روز یا عدد

باید دانست عادت ماهیانه اززنان بوغ جنسی شروع میشود تا یائسگی ادامه دارد سیده 60 وشیخه 45 تا 50 ساله 

میانگین دوره قائدگی درزنان 28 روزاست اما دراغلب زنان بین هر24 روزتا 35 روز ساعت بیولوژیک رخ میدهد

بعد ازبلوغ دختران اکثرخانم ها دارای دوره های قائیدگی منظم دارند .فاصله بین قایدگی ها روزهایی مشخص است ولی دربعضی ازخانم هادوره های قائدگی نامنظم بوده وباقی می ماند

خونریزی های قائدگی بطورطبیعی بین دو تا7 روزطول میکشد .که میانگین آن درخانم ها 5 روزمی باشد اما ازنظر روایات اسلامی خون حیض یعنی عادت ماهیانه ازسه روز کمترنمیشود.وازده روزبیشترنمیشود .