پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظم  

 

علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظم

1-عدم تعادل موقت هورمونی که گاهی دراوایل بلوغ وگاهی پس اززایمان تا چند ماه وگاهی بخاطر نزدیک شدن زن به سن یائسگی میباشدکه اینها علل عدم تعادل هورمونی است .

ادامه دارد......