یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
گوش نمی دن 

هرچه به طرف میگی این کار به ضررته، این کار رو نکن ، اصلا فایده نداره و به حرفت گوش نمیده ، هرچه سعی می کنی ، راهنماییش می کنی ،ازخطرها آگاهش کنی فایده نداره و طرف کارخودشو میکنه ،ایجور وقت ها قرآن خیلی جالب میگه بخشی ازآیه 6 بقره

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُم . ترجمه چه هشدارشان بدهی چه ندهی فرقی برایشان ندارد.