پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
هدایت ناپذیر 

یه وقت هایی دوست داری چیزهایکه بلدی یا تجربه های که داری روبه دیگران انتقال بدی میخوای بگی من این راهو رفتم مثل کف دست میشناسمش ، اینجاش راهه ، اینجاش چاهه ، ولی کسی گوشش بدهکارنیست ازاین گوش میشنون و از آن گوش درمیکنن ،اصلا مثل اینکه چاهو از راه  بیشتر دوست دارن ، تازه میفهمی پیامبرها چی کشیدن ، ازدست مردم روزگارشون ، تازه میفهمی حضرت محمد (ص) چقدرغصه مردمو خورد. خداهم تو قرآنش گفته که اینان هدایت شدنی نیستن بخشی ازآیه 16 بقره. َ مَا كاَنُواْ مُهْتَدِين .هدایت پذیرنبودن