شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
رسیدن به عرش 

انسان با دو رکعت نماز باکیفیت یا یک رکعت یا حتی با یک سجده به عرش الهی میرسد