پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
رسیدن به عرش 

انسان با دو رکعت نماز باکیفیت یا یک رکعت یا حتی با یک سجده به عرش الهی میرسد