پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
انگشت به گوش 

ماآدم ها ازواقعیت فرارمی کنیم .ازمردن .ازمریضی. ازگرفتاری وهمش میگیم مرگ خوبه ولی برای همسایه.خیلی وقت ها خودمون رامیزنیم به آن راه تا واقعیتو نشنویم. خیلی وقت ها هم لج میکنیم. وانگشت میکنیم تو گوشمان تا صدای حقیقتو نشنویم. قرآن می گوید .ٌ يجَْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فىِ ءَاذَانهِِ انگشت هایشان رادرگوش هایشان می گذارند.