پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
قدرت نماز 

نماز،  انسان رامتواضع می کند.

به رکوع که میروی تمام قدر ها به کنارمیرودهمه قدرت ها جزقدرت خدای تعالی کنارمیرودبه سجده که افتادی تکبرمحو میشودنمازعصاره همه اعتقادات واخلاق است