شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
عقده حقارت 

باسجده اعلام میکنیم که چیزی نیستیم. نمازگزارنه خودش رابزرگ می داند نه عقده حقارت دارد.برخی ازمردم خودشون رابزرگ نمی دانند .ولی عقده حقارت دارند.