پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
چه میکند بزرگی خدا 

الله اکبر.

انسان نمازگذاروقتی که می فهمد خدابزرگ است ، غیرخدای تعالی، یعنی خدش ودیگران راکوچک می بیند وبه حساب نمی آورد.