پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
بقیه خوب باشن 

تعضی ها استاد امربه معروف هستن،وهی به مردم میگن آدم باید به دیگران خوبی کنه. اما نوبت خودشون که میشهاصلا کلمه خوبییادشون میره . قرآن خوب جوابی بهشون داده.* أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَكُم بخشی ازآیه44 سوره بقره ترجمه آیا مردم رابه نیکی دعوت می کنید وفراموش می کنید کهخودتان هم باید آن راانجام دهید.