دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
بقیه خوب باشن 

تعضی ها استاد امربه معروف هستن،وهی به مردم میگن آدم باید به دیگران خوبی کنه. اما نوبت خودشون که میشهاصلا کلمه خوبییادشون میره . قرآن خوب جوابی بهشون داده.* أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَكُم بخشی ازآیه44 سوره بقره ترجمه آیا مردم رابه نیکی دعوت می کنید وفراموش می کنید کهخودتان هم باید آن راانجام دهید.