یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
مسخره میکنی 

حتما برای شماهم پیش اومده که یهو کسی چیزی بگه که دودازکله شما بلند بشه. طرف یه چیزی میگه که باورکردنی نیست وادم فکرمیکنه دارن مسخرش میکنه .اماهمیشه اینطوری نیست .باورکردن خیلی ازچیزها اولش سخته ولی بعد ادم میبینه واقعیت داره میشه برای اینکه متوجه بشیم طرف مقابل راست میگه یانه ازقول قران ازش بپرسیم:ْ أَ تَتَّخِذُنَا هُزُوً مارامسخره میکنی بخشی ازآیه 67بقره