پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
نوشیدنی های گرم 

دم کرده گل گاوزبان و لیمو عمانی
موادلازم: گل گاوزبان چهار قا شق غذا خوری ، لیموعمانی دو عدد،عسل 2قاشق مربا خوری درهرلیوان آ ب، آبجوش 5/4 لیوان
طرز تهیه: لیمو عما نی را خرد کرده وهسته آ ن رادرآورید وپوست آن راجدا کنید ومغزآ ن را به همراه گل گاو زبا ن وآب جوش در قوری چینی ریخته وروی حرارت خیلی ملایم به مدت چهل دقیقه دم کنیدو به آرامی آن را میل کنید.
خواص این نوشیدنی بسیار آ رام بخش است وبرای پایین آ وردن فشار خون وبرای پروستا ت بسیارمفید است .

دم کرده میوه آ لبا لو
مواد لازم : آ لبا لو بدون دم300 گرم، عسل دو قا شق مربا خوری درهرلیوان، آ ب جوش 4 لیوان.
طرزتهیه: آ لبا لو ها را تمیز بشورید وآنهارا با کارد برش دهید وبا آ ب جوش در یک قوری چینی ریخته وبه مدت سی وپنج دقیقه دم  کنید وبعد از دم کردن آ ن را در لیوان ریخته وعسل به آ ن اضا فه نموده ومیل کنید
خواص : این نوشیدنی گرم خوش طعم وا شتها آورست برا هضم غذا وپا یین آوردن فشار خون مفیدست وصفرا بر می باشد.

دم کرده دارچین وزنجبیل:
چوب دارچین خردشده یک قا شق غذا خوری ، زنجبیل یک قا شق مربا خوری ، عسل دو قا شق مربا خوری در هرلیوان، آب جوش چهار لیوان ،
طرز تهیه : دارچین وزنجبیل را در قوری ریخته وآب جوش را اضافه کنید وبه مدت چهل دقیقه بر روی حرارت ملایم بگذارید تا دم بکشد وبعد دم کرده را درلیوان ریخته وبا عسل میل کنید
خواص: این دم کردنی برای گرم کردن بدن در طب های سرد بسیار موثر است وبرای در د پا وزانو بهتر است دردوران پریود خانمها نیز مفید است .

دم کرده بادرنجبو یه و زیر فون :
بادرنجبویه وزیرفون از هر کدام 1 قاشق غذا خوری با چهار لیوان آب جوش دم کرده وباعسل میل کنید
خواص: بالا برنده فشار خون مقوی قلب واعصاب خونساز ؛تقویت کنند ه سلول های مغزی خواب آ ور ونشاط آور ودرما ن بیماری های کلیوی وضد بوی بد دهان .

دم کرده مخلوط گل ومیوه وادویه
 مواد لازم : میوه به خشک شده یک استکان، گل گاو زبان سه قاشق غذا خوری ، پوست سیب خشک شده یک استکان ، چای کوهی دو قاشق غذا خوری ، دارچین خورد شده دو قا شق غذا خوری ، خلا ل پوست پرتقال خشک شده دو قا شق غذا خوری ، هل سبز یک قا شق چای خوری، زنجبیل آ سیاب شده یک قاشق غذا خوری، گل محمدی دو قا شق غذا خوری ، گل بنفشه یک قا شق غذا خوری ، عسل به اندازه میل فرد در هرلیوان،
طرزتهیه: به ها را درشت رنده کنید وپوست سیب ها را خورد کنید هر دو را درمیوه خشک کن ویا روی شوفاژ ویا بخا ری خشک کنید ودرتابستان بیرون هم می توان خشک کرد چوب دارچین را خرد کنید وهل را بکوبید تا پوست آن بشکندزنجبیل ها را خرد کنید هر یک از عناب ها را از وسط دو تیکه کنید وبعد تمام مواد را خوب با هم مخلوط کنید ودر یک ظرف مخصوص نگهداری کنید . در موقع مصرف دو قاشق غذا خوری از مخلوط آ ماده رادر دو لیوان آ ب جوش ریخته به مد ت پنجاه دقیقه دم کنید وبه همراه عسل میل کنید .

دم کرده بابونه :
2 قاشق غذا خوری بابونه را دریک قوری چینی با4 لیوان آ ب جوش دم کنید بمدت 30 دقیقه وبا عسل بنوشید
خواص : بسیار گرم آ رام بخش ا عصا ب ومعده و روده وتقویت آ نها ضد تب ضد انگل ضد یبوست ومقوی مغزبوده واشتها آ ور وضد بلغم وصفرا وشستشو دهنده کلیه می باشد.

دم کرده گل نسترن:
گل نسترن 15عدد دریک قوری باسه لیوان آ ب جوش به مدت30 دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید
خواص: پایین آ ورنده فشار خون وقند خون ،شستشو دهنده کلیه،سرشار ازویتامین سی ضد سرماخورد گی ومقوی معده .

دم کرده مرزنجوش:
 مرزنجوش دوقاشق غذا خوری دریک قوری باسه لیوان دم کرده با مقداری عسل میل کنید
خواص: طبیعت گرم وآرام بخش اعصاب ، بهترین دارو برای میگرین کهنه ودرد شقیقه وسر درد ها ضد نفخ و ورم معده ضد سرما خورد گی واسها ل خلط آ ور، تب بر، خواب آور ، اشتها آور.

دم کرده گلپر:
سه قاشق غذا خوری گلپر را درسه لیوان آ ب جوش به مد ت سی دقیقه دم کرده با عسل میل کنید

خواص : طبیعت گرم ، تقویت کننده حا فظه ضد صرع تقویت نیروی جنسی وضدجوش اشتها آور کمک به هضم غذا .

دم کرده زیره سیاه :
دو قاشق غذا خوری را درسه لیوان آ ب جوش به مدت سی پنج دقیقه دم کنید وبا عسل میل کنید
خواص: بالا برنده فشار خون سوزاندن چربی اضافه تصفیه خون ضد چاقی ، ضد زردی پوست، افزا یش شیرمادران ضد نفخ ومقوی معده ، مصرف مداوم آ ن به این شکل پوست صورت را زرد می کند.

 

دم کرده چا ی کوهی :
دو قاشق ازمواد را درسه لیوان آ ب جوش دم کنید و با عسل میل کنید.
خواص : دافع اخلاط فاسد؛ ضد آ لرژی وحساسیت وضد اگزومای پوستی، طبیعت گرم.

دم کرده نعنا ع یا پونه :
دو قاشق غذا خوری را درسه لیوان آ ب جوش دم کرده وبا عسل میل شود
خواص: طبیعت گرم ، ضد اسهال واستفراغ ضد نفخ ، مقوی معده، خوشبو کننده دها ن رفع خستگی، رفع ناراحتی ها ی کیسه صفرا و ریوی وتنگی نفس وآ سم ضد سرفه.

 

دم کرده فلوس :
مغز فلوس یک قاشق غذا خوری در دو لیوان آ ب جوش دم کرده وبا عسل میل کنید .
خواص : طبیعت گرم ، پایین آورنده فشار خون و برفک دهان ،ملین، مسهل قوی، ضد یبوست وصفرا، ضد تورم امعا واحشاء

 

دم کرده اسطو خودوس :
دوقاشق غذا خوری رابا سه لیوان آ ب جوش دم کرده وبا عسل میل نماید
خواص: آرام بخش اعصاب تقویت کننده سلولهای مغز ، ضد میگرین، ضد ذکام آسم وبرونشیت ، مسکن ، درمان روماتیسم، ضداگزما

 

دم کرده خرفه :
یک قاشق از خرفه را با دو لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید.

خواص :حضرت پیامر (ص) میفر ماید در آن  نودو نه درمان است  آرام بخش بوده ودر درد بدن بسیار موثر است .

دم کردنی به :
این دم کردنی را به دو روش می توان دم کرد روش اول : یک عدد به را خرد کرده ودر قوری چینی با دو لیوان آب جوش دم کرده با عسل میل کنید .
روش دوم : مقدار یک کیلو به را درشت رنده کرده وخشک کنید سپس مقداری آن را تفت داده تا قهوه ای شود در یک کیسه نخی نگهداری کنید وبعد دو قاشق از آن را با 2 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید خواص این دم کرده بسیار خوش مزه بوده و از آرامش کاملی بر خوردار است .  

 

دم کرد ه مخلوط :
چوب دارچین خرد شده 2 تکه بزرگ ، هل سبز 5 عد د ، بهار نارنج 1قاشق بزرگ  پوست سیب  درختی خشک شده 1قاشق بزرگ ، عسل یک  قلشق مربا خوری درهر لیوان
طرز تهیه: همه را باهم مخلوط کرده ودر یک قوری ریخته  وبه مدت 35 دقیقه دم کنید  به همراه عسل میل کنید
خواص : این دم کردنی بسیار آرام بخش اعصاب وبرای پا درد وبدن درد مفید است .

 

دم کرده نعناع :
نعنا ع تازه 25شاخه ، عسل 2قاشق مربا خوری درهرلیوان .
طرز تهیه: نعناع را شسته وخرد کنید وبه مدت 35 دقیقه دم کنید وباعسل میل کنید .
خواص: برای هضم غذا ،نفخ معده پیش گیری از سر ما خوردگی وبرای سنگ کلیه خوب است .

 

دم کرده زرشک :
زرشک تازه 50گرم، عسل 2قاشق مربا خوری
طرز تهیه : بعداز تمیز کردن زرشک آن را با مقداری آب بجوشانید ودر یک قوری پیرکس ویا چینی به مدت 30دقیقه دم کنید وسپس با عسل شیرین کرده ومیل کنید .
خواص : این دم کردنی برای فشار خون کاهش چربی خون غلظت خون ورفع افسردگی بسیار خوب است .

 

دم کرده گل لاواند و ملیس:
گل لاواند،1قاشق غذاخوری ، ملیس 2قاشق غذاخوری ،عسل 2قاشق مربا خوری، آب جوش3 لیوان
طرز تهیه : مو ادها را در یک قوری با آب جوش به مدت 35دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید .
خواص : برای آرامش اعصاب و روان خوب است واز عطر خوبی بر خوردار است .

دم کرده گل بابونه وگل بهار نارنج :
گل با بونه 2 قاشق غذا خوری .گل بهار نا رنج یک قاشق غذاخوری . عسل یک قاشق بزرگ .
طرز تهیه :موادها را با4 لیوان آب جوش درقوری چینی به مدت 35دقیقه روی حرارت  ملایم دم کنید وبا عسل شیرین کرده ومیل کنید.
خواص : این دم کردنی بسیار مفید برای اعصا ب وروان خوب است .
دم کردنی چای کوهی ، که به آن توکلجه نیز می گویند :
این دم کردنی نیز همانند دم کردنی ها است .خواص: برای تنظیم دوران پریود خانم ها ووخواب آوراست.

دم کرده پونی کوهی وآویشن شیرازی :
پونه کوهی 2 قا شق بزرگ . آویشین شیرازی 1 قاشق بزرگ.با4لیوان آب جوش دم کرده وبا عسل داغ داغ میل کنید
خواص : این دم کردنی بسیار عا لی برای عفونت وبرای سرما خوردگی ودوران قا عدگی خا نم ها بسیار مفید است .

دم کرده چای مکه :
چای مکه 2 قاشق وعسل یک قاشق غذاخوری .در یک قوری با 4 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده وبا عسل میل شود .
خواص : این دم کردنی برای پایین آوردن فشار وچربی خون بسیار مفید است  .

 

نوشیدنی شماره یک برای آرامش اعصاب :
گل لاوانلد 50 گرم + ملیس 50 گرم +براگو 50 گرم +رزماری 20 گرم+ چای پشمی 50 گرم +آویشن شیرازی 50 گرم + برگ به لیمو 20 گرم +گل بهار نارنج 40 گرم .
طرز تهیه : همه تمیز کرده وباهم مخلوط کرده ودر یک ظرف نگهدارید واز مواد آماده شده 2 قاشق غذا خوری با 3 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده ودر لیوان ریخته وبا عسل شیرین کرده ومیل کنید .

 

نوشیدنی شماره 2 برای آرامش اعصاب :
رزماری30 گرم –گل بهار نارنج 30 گرم – گل لاواند30 گرم – هل 5 گرم – برگ به لیمو10 گرم
طرز تهیه : همه را تمیز کرده وبا هم مخلوط کنید ویک قاشق غذا خوری با 2 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده ودر لیوان ریخته وبا عسل شیرین کرده ومیل نماید.