یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
درمان سرفه 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

درمان سرفه و التهاب سینه

برداشت شده ازآیه 61 سوره بقره وآیه 141 انعام وآیه 69 سوره نحل
نصف استکان آب پیاز+ نصف استکان سرکه سیب طبیعی + یک استکان عسل ، همه مواد را با هم مخلوط کرده که از آن شربتی درست میشود، هر 4 ساعت 1 قاشق غذاخوری خردسالان وهرسه ساعت 1قاشق غذاخوری بزرگسالان میل نمایند.
بجای چای از گل ختمی و گل بنفشه ( مثل چای ) دم کرده با عسل شیرین نموده و میل نمائید.

جلیل بابایی