پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
رژیم پاک سازی 20 روزه 

رژیم بیست روزه پاک سازی جسم از سم ها و مواد زائد
با رژیم بیست روزه از اکثر بیماریها، رهایی یابیم وطعم سلامتی چشیده و زند گی سالم و بانشاط داشته باشیم اگراین رژیم رابه دقت انجام دهیم  تناسب اندام، آرامش ،لاغری ،وچهره ای روشن راخواهیم داشت وخواب عمیق وراحتی خواهیم داشت و از زند گی لذ ت خواهیم برد و بااین رژیم هرروز از غذای جدیدی استفاده خواهیم کرد توضیح اینکه آن هایی که در بعضی مواقع مثلا در گرفتگی عروق کرونر و یا در بعضی از تومور های بد خیم یا خوش خیم طبق دستور پزشک یا حکیم می خواهند خام خواری کنند از غذاهای این رژیم می توانند استفاده نمایند اما به روش دیگر؛در این رژیم باید به نکاتی توجه داشت در طول دوره باید در روز 6  لیوان آب خورد ودر روز حداقل نیم ساعت پیاده روی نمود یا ورزش کرد .

روز یکم:صبحانه مرّبای هویج +یک لیوان شربت عسل بالیو ترش تازه. ناهار:سالاد مخصوص. شام:سی گرم مغز بادام خام+ده عدد انجیر خشک+ یک عدد میوه ی فصل.

روز دوّم:صبحا نه . مرّبای سیب +یک لیوان شیر بادام ناهار:حلیم جوانه گند م +یک عدد میوه فصل . شام:پنج قاشق غذا خوری کنجد خام با پوست + پنج عدد خرما+یک عدد میوه فصل.

روز سوم: مربای موز +یک لیوان شیربادام ناهار:خوراک مخلوط +پنج عدد خرما+یک عدد میوه فصل شام:ده عدد بادام هندی+ده عدد انجیرخشک +یک عدد میوه فصل

روز چهارم :مرّبای خیار بوته ای +یک لیوان شیر بادام ناهار :سوپ کرفس +پنج عدد خرما +یک عدد میوه فصل. شام: حلوای مخصوص +یک عدد خیار بوته ای.

روز پنجم: صبحانه مربای به +یک لیوان شیر بادام .ناهار: فلفل دلمه سبزهمراه با گوجه فرنگی +پنج عدد انجیرخشک + یک عدد میوه فصل . شام:پنجاه گرم نارگل +پنج عدد خرما + یک عدد میوه فصل.

روز ششّم :صبحانه پنجاه گرم جوانه گندم + یک قاشق مر با خوری عسل+ ده عدد مغز بادام خام +یک عدد میوه فصل.ناهار:حلیم جوانه گندم + یک عدد میوه فصل شام: چهل گرم مغز بادام خام +پنج عدد خرما +یک عدد میوه فصل.

روز هفتّم:صبحانه مرّبای هویج +یک لیوان شیر بادام. ناهار: حلیم جوانه گندم  هویج یک عدد میوه فصل .شام : پنج قاشق غذا خوری کنجد خام با پوست  + ده عدد انجیر خشک+ یک عدد میوه فصل.


روز هشتّم :صبحا نه :مربای سیب + یک لیوان شیر فندوق وگردو
 ناهار :سوپ کرفس + پنج عدد خرما +یک عدد میوه فصل
شام :سی گرم مغز بادام خام + یک قاشق غذا خوری عسل + یک عد د میوه فصل

 روز نهم : صبحانه مر بای موز+ یک لیوان شیر بادام  نا هار: سا لاد مخصوص. شام : میوه فصل پا نصد گرم.

روز دهم : صبحا نه :مرّبای خیار + یک لیوان شیر بادام . ناهار: حلیم جوا نه گند م +یک عدد میوه فصل . سی گرم مغز بادام + ده عدد انجیر خشک + یک عد د میوه فصل.

روز یا زدهم : صبحا نه جوا نه گند م پنجاه گرم + ده گرم مغز بادام خام + یک قا شق مر با خوری عسل + یک عدد میوه فصل. نا هار: سا لاد مخصوص . شام: حلوای مخصوص+ یک عد د خیار بوته ا ی.

روز دوازدهم : صبحا نه :مر بای توت فرنگی + یک لیو ان شیربا دام . نا ها ر: سالاد مخصوص  شام. سیصد گرم ا نگور یا سایر میوه ها ی فصل.

روز سیزدهم : صبحا نه : مربا ی گیلا س + یک لیوان شیر بادام . ناهار: سالاد مخصوص . شام :  بادام زمینی پنجاه گرم + یک عدد میوه فصل .

روز چها ردهم: صبحا نه مرّبای زرد آ لو+ یک لیوان شیر با دام . ناهار خوراک مخلو ط+ پنج عدد خرما + یک عدد میوه فصل. شام : ده عدد مغزبادام هندی + پنج عدد انجیر+ یک عدد میوه فصل.

روز پانزدهم : صبحا نه : مربای آ لبا لو +یک لیوا ن شیربادام . نا هار: حلیم جوانه گندم + یک عدد میوه فصل. شام : پنجاه گرم چهارمغز (مغزبادام ،گردو، فندق ، پسته )+ ده عدد انجیر+ یک عدد میوه فصل

روز شانزدهم: صبحانه .مربای شاه توت با یک لیوان شیر بادام . ناهار :کتلت 2 عدد خرما + 1عد د میوه فصل شام : 5عدد بادام زمینی + 5 عدد مغز بادام خام 1عدد میوه فصل.


روز هفدهم: صبحانه : 1لیوان سربت عسل +مربای موز . ناهار : املت + یک عدد میوه فصل . شام : حلوای مخصوص + یک عدد میوه فصل .

روز هیجدهم: یک لیوان شیر بادام فندق + مربای شلغم .ناهار : کباب + یک عدد میوه فصل .شام : پنجاه گرم بادام زمینی + یک عدد میوه فصل .

روز نوزدهم: صبحانه :یک لیوان شیر بادام+ مربای هویج .ناهار : جوانه ها + چهار عدد خرما . شام : پنجاه گرم چهار مغز + یک عدد میوه فصل .

روز بیستم: صبحانه: یک لیوان آب هویج با عسل + مربای کیوی. ناهار: سالاد مخصوص  شام : حلوای مخصوص + یک عد د خیار بوته ای .
همه مواد ها ی این رژیم خام هستند . در بین وعد ها ی غذایی میتوا نید از میوها استفاده کنید .
روزانه میتوا نید ازآب سیب طبیعی بالیموترش تازه ویک قاشق عسل میل کنید.
روزانه : به مدت بیست دقیقه پیاده روی برای آنهایی که مقدور نیست ورزش در خانه یا راه رفتن با ترد میل . روزانه شش لیوان  مایعات یا آب نیم ساعت قبل از غذا ودو ساعت بعد از غذا .

طرز تهیه غذای فوق

مربا جات خام
مقداری ازمیوه جات فصل : مثل هویج ، سیب ، موز، به ، شلغم ، کیوی ، موز، آلبالو، گیلاس، خیار، و  ..... را رنده کرده ویا ریزخرد کنید وبایک قا شق عسل ویک قا شق پودربا دام خام پوست کنده مخلوط کنید. ومربا ی شماآماده است البته موز وکیوی را به شکل حلقه حلقه نمائید .آلبالو وهلو وگیلاس را بعد از هسته درآوردن میتوانیدتکه تکه کرده وروی آن عسل بریزید.
می توانید نصف لیموترش را درموقغ خوردن اضا فه کنید.


طرز تهیّه شیربادام
پنجاه گرم مغزبادام خام وشیرین رادرآ ب جوش بریزید بعد ازیکی دو دقیقه آ ن را داخل آ ب سرد بریزید سپس پوست آنرا کنده وبا پارجه ای خشک کنید وآ سیاب کنید وداخل مخلوط کن ریخته سه قاشق عسل وچهارلیوان آب اضافه نموده به مدت پنج د قیقه هم زنید . شیر بد ست امده بسیا رسفید وخوشمزه است.این نوشید نی برا ی بیماران عصبی افسرد گی ،و نگرانی بسیار موّثراست. ناراحتی های پوستی وکبدی را بر طرف می کند وکسالت وفراموشی را ازبین میبرد.اشتها را باز می کند.درافرادیکه کم خون هستند میتوانند از بادام کم کرده مغزه پسته به ان اضا فه کنند.یک چهارم. وازمغزفندوق وگردو هم می توان استفاده کرد.

سالاد مخصوص
مواد لازم: هویج، کاهو،خیاربوته ای ، انواع کل به مقدار لازم ،سبز یجات معطّر به مقدار لازم ، جوانه گند م سه قا شق غذا خوری ،  پیاز کوچک یک عد د، مغز بادام خام ده  عدد، سیب درختی  یک عدد ، کشمش شسته شده یک قاشق بزرگ، کنجد خام با پوست  یک قاسق بزرگ، لیمو ترش به مقدارلازم، روغن زیتو ن طبعیی دوقاشق غذا خوری، نمک به مقدار لازم
طرز تهیه:همه مواد را ریزخرد( درشت رنده ) کرده ودر یک ظرف چینی بریزد و بعد جوا نه را به آ ن اضافه کنید .نمک روغن زیتو ن ولیمو ترش را روی ان بریزید وخوب مخلوط کنید سالاد شما آماده.است میل کنید .

طرز تهیه حلوایی مخصوص
خرمای مرغوب بدون هسته800گرم ، گردوی تازه 150 گرم، آ ردجوانه گندم 200 گرم، دارچین اسیاب شده یک قاشق بزرگ، هل سبز سایده شده یک قاشق کوچک، پودرنارگیل وپسته از هر کدام  برای تزئینیک قاشق بزرگ، روغن زیتون درصورت تمایلسه قاشق غذا خوری
طرز تهیه : مغزگردو، دارچین ،هل سبزرا اسیاب کرده با آرد جوانه گندم خوب مخلوط کنید وبعد موا د را دریک ظرف چینی با خرما مخلوط کنید وورزدهید تا خمیر نسبتا سفتی بدست اید اگرزیاد  سفت شد چند قاشق گلاب به ان اضا فه کنید تا شل شود درصورت تمایل چندقاشق روغن زیتون به ان اضافه کنید دوباره ان را مخلوط کنید تا خمیرنرم و براقی بدست اید مواد را در یک دیس پهن کرده وروی آ ن پسته و نارگل بپاشید روی آنرابا سلیفون بپوشانید در یخچا لبگذاریدواستفاده کنید.

سوپ کرفس
مواد لازم:ساقه کرفس ضخیم وسبز 3تا 4 عد د، ساقه ترد کرفس1 تا 2عد د، جوانه 2 قاشق بزرگ، سیر متوسط 1 حبه، خیار بوته ای 1 عد د، جعفریتازه 20 شاخه، مغزه گردو 5 عدد، هویج فرنگی 1 عد د، لیمو ترش تازه . مقداری، روغن زیتون طبیعی 3 الی 4 قاشق متوسط، نعناع خشک 1 قاشق، نمک به مقدار لازم
طرز تهیه :ابتدا ساقه های ضخیم کرفس رااب بگیرید ودر یکظرف چینی بریزید بعد ساقه ترد کرفس هویج و خیاررارنده کرده با بقیه مواد مخلوط کنید وهم بزنید مقداری نمک به آن بزنید وگردووروغن زیتون ونعناع خشک را روی سوپ بریزید وبعد میل کنید خوب بجوید.

خوراک مخلوط
موّاد لازم:هویج 1 عد د، ساقه ترد کرفس 1 تا 2 عد د، جوانه گندم 2 قاشق بزرگ، جوانه عدس 2 قاشق بزرگ، جوانه ماش 2 قاشق بزرگ، کاهو 4 برگ،مغز بادام 10 عدد، مغزه گردو 3 عدد، مغزه پسته خام 15 عدد، مغزه فندوق خام 15 عدد، جعفری خرد شده 4 قاشق پر، گوجه فرنگی رسیده 2 عدد، پونه یا نعناع خشک 1 قاشق، سیر 1 حبه، کشمش شسته شده یک قاشق بزرگ، روغن زیتون طبیعی نصف استکان، پودر نارگل 1قاشق بزرگ، آ ب زعفران 1 قاشق مربا خوری، لیمو ترش تازه به مقداره لازم
طرز تهّیه: همه مواد را ( به جزکشمش،پودر نارگل،لیمو ترش وپونه ) را باهم مخلوط وچرخ کنید سپس نمک به آن اضافه کرده مخلوط کنید مواد تهّیه شده رادر یک ظرف چینی ریخته با پودر نارگیل وپونه وروغن زیتون تزّئین کرده در آ خرآ بز عفران را روی آ ن بریزید وبعد میل کنید.


دلمه فلفل ودلمه گوجه فرنگی
مواد لازم: جوانه گندم 200 گرم، جوانه ماش 150 گرم، مغز گردو 100 گرم، هویج 1 عد د، سبزی جات معطّرخرد شده 4 قا شق بزرگ، پیاز کوچک 1 عد د، ساقه ترد وکوچک، کرفس 1 شاخه، سیر 1 حبه، نمک وفلفل سیاه به مقدار لازم، لیمو ترش تازه به مقدار لازم، روغن زیتون 2تا3 قاشق متوسط، آ ب زعفران 1 قاشق مرّباخوری
طرز تهیّه :ساقه ی کرفس،هویج،مغزه گردو،جوانه ها وسیررا چرخ کنید وپیاز را به صورت ریز  خلال کنید وسبزی جات را به آن اضا فه کنیدودرآخرلیمو ترش وروغن زیتون اب زعفران ونمک وفلفل را به آنها اضافه کنید مواد آماده شده را داخل فلفل دلمه خالی شده وگوجه فرنگی خالی شده پر کرده ودرب آ ن را گذاشته ودریخچال بگذارید وبا لیمو ترش میل نمائید.حلیم جوانه گندم
مواد لازم:جوانه گندم 200 گرم، مغزگردو 50 گرم، ارده 2 قاشق غذاخوری، عسل طبیعی 2 غذاخوری، دارچین سائیده شده 1 قاشق چای خوری، آب زعفران 1 قاشق مرّبا خوری
طرز تهّیه : ابتدا مغزگردووجوانه گندم را چرخ کرده و بعد با یکقاشق ارده مخلوط کنید ودریک پیش دستی پهن کنید وباقاشق آ ن را حا لت دهیدسپس عسل رابر روی آ ن بریزید تمام سطح آ ن رابپو شا نیدباقی مانده ارده را روی عسل ریخته و در آخر دارچین را روی ارده پاشیده و آ ب زعفران رابه آ ن اضافه نمائید. حلیم آماده شده است .کتلت
مواد لازم :جوانه گندم چرخ شده 100 گرم، گردوی آسیاب شده در حد چرخ شده 50 گرم، مغز لیموی عمانی بون هسته 3 عدد، نعناع وجعفری وتره خرد شده 8قاشق، سماق قهوای به مقدار لازم، سیر پودر شده یا رنده شده1 قاشق سوپ خوری، لیمو ترش تازه  4عدد، نمک به مقدار لازم، روغن زیتون طبیعی5 قاشق بزرگ، سماق قرمز تبریز به مقدار لازم
طرز تهیه:  همه مواد را به جز سماق قرمز مخلوط کرده و خوب ورز دهید تا مواد به هم بچسبند وبعد تکه ای از مواد را بر داشته وبه شکل کتلت در آورید دست ها را کمی به آب بزنید تا مواد به دست شما نچسبد وکتلت ها را درسماق قرمز بغلتانید ودر دیس بچینید ودر یخچال بگذارید بعد از نیم ساعت  با روغن زیتون وسالاد میل کنید.

املت
مواد لازم:جوانه گندم 100گرم، گوجه فرنگی 2عدد، روغن زیتون طبیعی 4الی 5قاشق، سیر1حبه، نمک به مقدار لازم
طرز تهیه: همه مواد را ریز خرد کنید ودر بشقاب مناسب پهن کنید ورغن زیتون را بر روی آن ریخته ومیل نمائید.

کباب
طرز تهیه کباب هم مثل کتلت است فقط به جای مغز گردو از مغز بادام استفاده شود ودر سماق قهوای بغلتانید

جوانه ها
مواد لازم جوانه نخود ،جوانه ماش، جوانه گندم، جوانه عدس ، جوانه لوبیا همه را چرخ کرده وبا سالاد وبا روغن زیتون ولیمو ترش میل کنید .:

استفاده ازبذرها ی ملّین
بذر های ملّین عبارتند از: خاکشیر، بارهنگ ،اسفرزه ، تخم ریحان ،تخم مرو بالنگوو تخم شربتی
طرز استفا ده : خاکشیر وبارهنگ رابجوشا نید یبو ست را برطرف می کند اگر یخ ما ل شود برای بند آ مدن اسهال خوب است .
از سائر بذ رها به مقدا ر2 قاشق مرّبا خوری از یک نوع ویا از همه آنهابا یک لیوان آ ب جوش اضافه کرد ه هم بزنیدوبعد ازلعاب دادن صبح ناشتا وشب هنگام خواب میل نمائید.
مقدار مصرف خاکشیر وبارهنگ شسته شده یک چهارم لیوان بعد از لعا ب داد ن دو مرتبه درروز است. خواص آنها رفع یبوست ،جلو گیری از تو قف بیش از حد مواد غذا یدر رودها و با عث دفع سموم از بدن وپاکسازی ازآلود گی هاوموجب سبکی جسم آرامش خیا ل لاغری تناسب اندام وفعال کردن سیستم گوارش خواهد بود جلیل بابایی خدمت گذار مردم عزیز .