شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
طبع گرم 

این افراد دارای بدنی گرم هستند وبا خوردن غذای گرم دچار مشکلاتی نظیره: خا رش بدن شوره سر ور عطش می شوند عنصر آ تش بر اینگو نه افراد غلبه دارد این گونه افراد دراقلیت هستند وهم زود عصبی می شوندهم زود آرام می گردند معمولا از نشاط بیشتری برخوردارند ودمای بد نشان با لا است معمو لا یک درجه تبّ دارند زود عصبی می شوند در کل خون گرم هستند وخوش برخوردند.